December 28, 2017

ביומיים האחרונים שלי באוגנדה הצלחנו להוציא את כל הצוות של מרכז הלידה להכשרה בנושא אלימות נגד נשים. זה היה רגע אחד מרגש של אונים, אחרי כל החודשים בהם ניסינו לתת מענה לקורבנות אונס ואלימות במקום שאין בו לא מקלט לנשים מוכות ולא מרכז סיוע לנפגעות. רגע אחד, התחלה, שמחכה להמ...

קשה להאמין שרק לפני שבועות ספורים  ביליתי את ראש השנה אצל הקהילה היהודית באוגנדה, סמוך למבאלה. אין זה רק שהם טיפלו בי לפני שבע שנים כשחליתי במלריה. מבחינות רבות, בית כנסת שוויוני שבו שרים את התפילות העבריות במקצב אפריקני מרגיש לי כמו בית. הובעה בקשה מאת הקהילה להקים אצ...

Please reload

פוסטים אחרונים

December 28, 2017

June 28, 2017

Please reload

 נשמח שתיצרו איתנו קשר: