גינקוסופיה

בית הספר לחכמת האישה השלמה

יפתח בשנת תשפ"ב

מפגש חודשי בהשראת הגלגל הגינקוסופי
למטפלות ונשים שמלוות נשים