גינקוסופיה

בית הספר לחכמת האישה השלמה

בית הספר לחכמת האישה הוא הענף באדמת מרפא נשית העוסק בהכשרות ולימודים.  מטרת בית הספר להכשיר נשות ואנשי מקצוע בתחום בריאות האישה, להפיץ ולהנגיש ידע בקרב א.נשי מקצוע, קובעי מדיניות ובחברה כולה.