May 8, 2019

דברי יו"ר הועד עמותת אוהלה- אדמת מרפא נשית

פרופ' אורלי בנימין


יש לי חלום -

אמרה

אמרה ויצאה לדרך

מתי קורה הרגע ההיסטורי הזה

שבו אנשים הוגים חלום,

שבו נשים הוגות חלום

והחלום הופך לנקודת מפנה ממשית במציאות?

הוא קורה

כשמתרחשת ההזדהות, ההצטרפות, ההתארגנות,

כשמצטרפות אליו עוד ועוד נשי...

August 12, 2018

הנה אני כאן, שבתי בשלום. אני בארץ. הגוף הגיע, הנשמה עוד בדרכים.

עוד לא יודעת איפה בית. עדיין לא עליתי לקברים הטריים, 3 נשים נוספות וקרובות התאבדו בזמן שאני הייתי במסע. עדיין לא הרחתי ונישקתי תינוקות שנולדו בהעדרי. דבר ראשון, יושבת לכתוב לך: תודה לכל אחת ואחד שהיו איתי ו...

Please reload

פוסטים אחרונים

December 28, 2017

June 28, 2017

Please reload

 נשמח שתיצרו איתנו קשר: