top of page

תרומת סדנאות

אנחנו מאמינות בהרחבת הרשת הנשית שתומכת באמ"ן.
בהרחבת מנעד ההשתתפות בהגשמת החזון.
ביצירת אפיקים נוספים לתרומה דרך מתן תשורות.


אם את מנחה סדנאות, אם יש לך פעילות להציע שניתן לפתוח
לקהילה שלך, למעגלי הנשים שאת חברה בהן, לקהל הרחב -

זה המקום להציע סדנאות שהכנסותיהן יתרמו ישירות לאמ"ן.

 

bottom of page