top of page

חגיגית אביב נשית

"פאצ'ה מאמא"

,חג האביב בפתח

.כל הבריאה מתעוררת לחיים,הטבע נראה בשיא פריחתו

ריח הפריחה שבאוויר מעלה מתוכנו את הרצון הפנימי 

.ליופי והדר,לרקוד ולחגוג את החיים  

 

!בואנה נשים 

,לחגוג יחד את האביב המתגלה אחר החורף 

,לחגוג יחד את החיבור הנשי

,אחת אל השניה

.אחת עם הטבע

בואי להתרגש,להפתח,לרקוד,לגלות,להכיר,ובעיקר להנות 

-חגיגת אביב נשית

  .נגלה את שאנחנו ביחד ולחוד