top of page

יש לי חלום

דברי יו"ר הועד עמותת אוהלה- אדמת מרפא נשית

פרופ' אורלי בנימין

יש לי חלום -

אמרה

אמרה ויצאה לדרך

מתי קורה הרגע ההיסטורי הזה

שבו אנשים הוגים חלום,

שבו נשים הוגות חלום

והחלום הופך לנקודת מפנה ממשית במציאות?

הוא קורה

כשמתרחשת ההזדהות, ההצטרפות, ההתארגנות,

כשמצטרפות אליו עוד ועוד נשים

כשהן מתייצבות אחת לצד רעותה

ליצור את רוח הפעולה הנשית המשותפת

ולהתמוגג

Of the spirit of women working together

הרגע ההיסטורי הזה

שבו נוצרה אוהלה

שבו נהגתה אמ"ן

הפך בזכות כולכן לנקודת מפנה

המבשרת גדולות

מבשרת את ההתעצמות של המפעל הזה

ואת התממשותו של החלום

וזאת

לא רק משום שכבר נאספו כספים רבים

ולא רק משום שכבר נעשו צעדים מעשיים ומשמעותיים בדרך לתרגום החלום למעשה

אלא

בזכותכן היושבות כאן

בזכות הסולידריות הנשית שכל אחת ואחת מכן מגלה כל יום

ובזכות הסולידריות הנשית שכל אחת ואחת מכן מצליחה לגייס כל יום בקרב עוד ועוד נשים.

החלום הענק הזה

חלום ההתייצבות לצידן

של מי שהחברה נטשה

של מי שהותקפו והופקרו לסיוטיהן

חלום על דרך נשית, ראויה יותר

להתייצב לצידן,

לא לנטוש,

חלום השיקום הראוי,

עוד כרוך בעבודה רבה

אך התעוזה שגיליתן

התנופה שיצרתן

ממלאה באופטימיות

ומאפשרת לכולנו להתחזק בידיעה

כי ניתן להפר את ההשתקה

וניתן ליישם את היידע הנשי שלנו

בהתייחסות ראוייה לנשים.

יש לי חלום

אמרה

אמרה ויצאה לדרך!

דברי פרופ' אורלי בנימין, יו"ר הועד המנהל של עמותת אוהלה, כנס 'מגשימות את אמ"ן'. אוקטובר 2018, תל אביב


פרופ' אורלי בנימין מהמחלקה לסוציולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן חיברה שני ספרי מחקר: ספרה הראשון שפורסם ב- 2011 יחד עם תלמידתה מיכל רום הוא Feminism, Family and Identity in Israel: Women's Marital Names מציג את התיאוריה שלה על משא ומתן ביחסים זוגיים לצד ניתוח יחסי הכוח בין פמיניזם ופמיליזם בחברה הישראלית. ספרה Gendering Israel’s Outsourcing: The Erasure of Employees’ Caring Skills שהתפרסם ב- 2016 העמיד פרספקטיבה פמיניסטית בנושא הרכש המדינתי של שירותים חברתיים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות והוא פיתוח של תפיסתה בנושא אופייה המגדרי של העסקה פוגענית. בשנת 2014 אורלי הקימה את היחידה לחקר העוני של הפקולטה למדעי החברה בבר אילן והיא עומדת בראשה. היחידה פועלת לבניית מאגר נתונים בתחום המשאבים והחסמים להחלצות מעוני בישראל ואחת ממטרותיה היא פיתוח הידע בנושא אלימות כלכלית. היא יו"רית הוועדה של משרד החינוך לעדכון תוכנית הלימודים בסוציולוגיה, חברת ועד מנהל בקו לעובד, יו"ר הועד המנהל של עמותת 'אוהלה' וחברת הנהלה בקואליציה להעסקה ישירה.

פוסטים מומלצים
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
פוסטים אחרונים
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page