top of page
מקלעת קציר - לב גדול

מקלעת קציר - לב גדול

₪60.00מחיר

קליעת קמעות הקציר היא מלאכה עתיקת יומין. בעונת הקציר נשים היו יושבות יחד לקלוע את התפילות שלהן לקמע עבור השכנים ובני המשפחה שלהן. 

נהוג לתלות את המקלעת בכניסה לבית כסמל לפריון, הגנה, שפע וברכה.