top of page

אמ"ן ONLINE

סדנאות התרמה לאדמת מרפא נשית

שמחות לבשר שאמ"ן מרחיבה את הפעילות ופותחת קבוצות שבועיות חדשות לשנת תשפ"א:

זום

דרום

מרכז

צפון

ההזמנה היא לקחת חלק בקהילת המרפא - להשתתף בקבוצה אחת או יותר ובנוסף ניתן להשתלב בשיחת קהילה אחת לשבוע.
מדובר בקבוצות תהליכיות, שדורשות התחייבות ונוכחות רציפה.

הקבוצות בתשלום סמלי חודשי של 200 ש"ח לסדנה לכיסוי עלויות. בהרשמה לסדנה נוספת תינתן הנחה.
השיבוץ לקבוצות יעשה לאחר שיחה אישית לבדיקת התאמה הדדית.

הקבוצות יתקיימו בקריית טבעון

מעגל שירה מקושת עם רועי שנהר וחברים
הכשרת מורות בשיטת BiB
לימודי גינקוסופיה
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page