top of page

 .אדמת מרפא נשית היא מרכז לידע,  בריאות,  חכמה והעצמה נשית 

אנו מעודדות תוכן נשי ומזמינות אתכן להיות חלק מהקהילה שלנו

לוח אירועים וסדנאות

*חלק מההכנסות ייתרמו לתמיכה בפעילות אמ״ן והקמתה

bottom of page