top of page

היום שאחרי הפטריארכיה

ללדת תרבות חדשה

אירועי אדמת מרפא נשית לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים

 יום חמישי | 24.11.22  | 18:30

         תל אביב 

 יום חמישי | 24.11.22  | 15:00-18:00         תל אביב 

 יום רביעי  |  23.11.22  | 17:00-21:15

bottom of page